applied security research
Erik Remmelzwaal - 01 jul 2020

CSBN 2020

Het jaarlijks CSBN is weer beschikbaar. Het Cybersecurity Beeld Nederland, opgemaakt door onze overheid in de hoedanigheid van de NCTV. Aan afkortingen geen gebrek. Dat maakt het gelijk ook heel taaie kost: ingewikkeld om te doorgronden. Je gaat haast denken dat het ook de bedoeling is dat we er niet teveel aandacht aan besteden. Of anders doemt bij mij Einstein op:

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”.

Laat me duidelijk zijn: ik weet dat er goede mensen met echte kennis van zaken hun bijdrage leveren aan het rapport. Geen twijfel mogelijk. Waar ik mij op concentreer is de rol van het CSBN in de algehele besturing ter vergroting van de weerbaarheid van onze maatschappij.

Ik mocht al voor het FD wat commentaar leveren op het CSBN. Dat leidde tot een stuk waarin met name de focus lag op het idee van onze overheid om organisaties in de vitale sector te dwingen om hun updates te installeren: “pas toe of leg uit”. Nu vind ik dat eigenlijk wel een goed middel voor de overheid om te hebben in voorkomende situaties, niet zoveel op tegen. Het stuk in de Volkskrant van vandaag over Citrix maakt ook nog maar weer eens duidelijk (toevallig?) wat het belang daarvan is.

Er waren mij wel andere dingen opgevallen aan het CSBN. Laat ik er 3 uitlichten.

Waar is Nederlandse Cybercriminaliteit?

De laatste tijd zijn er opvallend veel aanhoudingen van Nederlandse cybercriminelen die door middel van phishing en fraude via bijvoorbeeld WhatsApp hun slachtoffers maken. Hier bijvoorbeeld. Het is opvallend omdat het tot nog toe veel minder vaak voorkwam dat een cybercrimineel Nederlands bleek te zijn EN omdat er kennelijk meer opsporing plaatsvindt. Maar waarom staat dit niet heel groot als trend in het CSBN?

Wie het CSBN scant en de toelichting leest, krijgt mijns inziens voornamelijk het idee dat er niet zoveel veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Toen waarschuwde de NCTV via het CSBN nog voor mogelijke ontwrichting van de maatschappij. Krachttaal is dat. Nou die ontwrichting ligt dus nog steeds op de loer, en er was waarschijnlijk niet nog een stapje hoger denkbaar in het verwoorden van de status om aandacht ervoor te krijgen. Boy cried wolf.

Maar dat cybercriminaliteit door Nederlandse daders wordt uitgevoerd is in mijn optiek een significante ontwikkeling. En eentje die ook om specifieke beleidsaanpassingen vraagt. Waarom?

Opsporing

Ten eerste de opsporing. Het was tot nu toe gebruikelijk te veronderstellen dat cybercriminelen hun activiteiten uitvoeren vanuit Rusland en landen in het oostblok. En dat onze politie daardoor tegen muren aanloopt in de opsporing. Een rechtshulpverzoek aan Rusland wordt niet altijd in volle enthousiasme opgevolgd. Laat staan dat Rusland zou overgaan tot uitlevering van een onderdaan. Dus strandden onderzoeken naar cybercriminaliteit veelal bij een IP-adres. We weten dat het IP behoort tot iemand in Rusland, maar daar houdt het dan mee op. Wie vaak genoeg tegen die muur aanloopt, gaat natuurlijk zich ook afvragen hoeveel zin het heeft om uberhaupt tijd en energie in het onderzoek te stoppen. Oftewel: cybercriminaliteit heeft de sfeer dat het vaak onoplosbaar is.

Maar als het IP-adres zich in de EU bevindt. Of zelfs in Nederland, dan wordt opsporing ineens heel goed mogelijk. Zo goed mogelijk dat het echt weer zin heeft om er (extra) capaciteit op te zetten. En dit is ook echt een maatschappelijk probleem waar veel bedrijven en particulieren door geraakt worden, dus pak het aan.

Nu zie je dus aan het handelen van de politie dat men het zich daar ook lijkt te beseffen, maar ik snap niet dat het CSBN er niet heel expliciet op ingaat. Er wordt wel de dreiging van SMS phishing en WhatsApp fraude in 1 bijzin benoemd, maar niet als een “bredere ontwikkeling” (zie gemarkeerde hoofdvraag in afbeelding hieronder) en ook niet het gegeven dat het vaker om Nederlandse actoren gaat. Wat is dan de rol of waarde van het CSBN?

Preventie

Ten tweede is er alle aanleiding om ook in de preventie goed na te denken over deze ontwikkeling. Immers: het zijn ons eigen jongeren die op het verkeerde pad belanden en in de cybercriminaliteit terecht komen. Stelen van bankgegevens is onderdeel geworden van straatcultuur en men lijkt zich onaantastbaar te wanen als je de gesprekken in online chatkanalen volgt. Er ontstaan groeperingen, criminele leveranciers van deelactiviteiten en men gaat al zover als ronseling van callcentermedewerkers. De kans is aanzienlijk dat die wereld evolueert en ontwikkelt tot niveau waar de crimineeltjes nog veel schadelijker activiteiten gaan uitvoeren. De stap naar ransomware, bijvoorbeeld, is namelijk echt niet zo groot. We hebben beleid nodig die er op gericht is om minder jongeren op dat verkeerde pad te laten belanden. Er zijn gelukkig al veel initiatieven op vlak van scholing die hierop inzetten, niet in de minste plaats het nota bene vorig jaar gelanceerde Hack_Right, maar ook hier weer mijn vraag: waarom is dit niet heel duidelijk onderdeel van het CSBN en de daarop volgende beleidskeuzes? Hack_Right wordt 1x genoemd, in de marge van het CSBN. Niet in de beleidsreactie van de minister.

Onze jeugd glijdt hard af richting cybercriminaliteit, nu nog op niveau van kruimeldiefstal (hoe ingrijpend voor de slachtoffers ook). Maar zonder heel gericht beleid laten we deze vruchtbare criminele voedingsbodem ontwikkelen tot iets waar een veel grotere dreiging van uitgaat. En zal je komende jaren zien dat dit een megaprobleem wordt.

En het MKB?

Je ziet (te) langzamerhand het besef ontstaan dat in ons digitale tijdperk er eigenlijk geen onderscheid meer te maken is tussen vitale en niet vitale processen. Alles grijpt op elkaar in en risico’s en cyberincidenten onstaan steeds vaker “in de keten”. Daar wordt dus ook aan gerefereerd in het CSBN, en meegenomen in de beleidsreactie van de Minister.

Dat betekent dat je niet alleen moet kijken naar wat er zich bij de grote corporates en in specifieke sectoren in ons land afspeelt, maar dat het MKB heel relevant wordt. Als een klein bedrijfje dat diensten levert aan ambulances getroffen wordt door ransomware waardoor die ambulances niet goed kunnen functioneren, hebben we echt een probleem.

Wie durft het luikje van “cyberweerbaarheid” in het MKB open te doen? Ik kan je op een briefje geven dat het om te janken voor verbetering vatbaar is. In zoverre: dat het om een heel andere rol van de overheid vraagt om tot verbetering te komen. Het Digital Trust Center is er voor het MKB en doet met ongetwijfeld minimale middelen best aardig werk maar hoe goed bedoeld ook: het komt niet aan waar het nodig is of in elk geval niet snel genoeg. Mooi bruggetje voor mijn derde punt.

Timing en PDCA

Wie een beetje uitzoomt en de rapportages en beleidsreacties beziet, realiseert zich dat hier een plan-do-check-act cyclus gaande is. Plannen maken, die uitvoeren (regering), controleren (2e kamer), en bijsturen obv opgedane inzichten. Dit is hoe je een “volwassen” organisatie hebt te leiden, zo vertelt ons het goede oude kwaliteitsmanagement.

De eerste vraag is hoe volwassen het werkelijk is. Ook volgens de gebruikelijk principes zou je even grof moeten bekijken of er sprake is van “opzet, bestaan, werking”. Nou. Ik heb in elk geval mijn twijfels bij de werking, zullen we maar zeggen. Ja er is een plan, ja er is een jaarlijkse cyclus en ja er wordt bijgestuurd. Maar bereiken we nu het doel hiermee? Wat is het doel eigenlijk? Het komt op mij over dat het doel is om de PDCA cyclus aan te tonen. We hebben een cyber dreiging, we weten eigenlijk niet goed wat we ermee moeten maar krijgen er wel moeilijke vragen over, we gaan dat “managen” en dmv PDCA laten zien dat we in-control zijn.

“De NCTV beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten.”

Maar nu komt het: het beleid van de regering wordt bijgestuurd op basis van verouderde inzichten. Het CSBN mist dus informatie over Nederlandse criminaliteit en over dreigingen in de keten van vitale processen. Het CSBN 2021 gaat over data uit 2020 en zal misschien nadrukkelijker stilstaan bij bijvoorbeeld WhatsApp fraude. In de 2e helft van 2020 gaat nagedacht worden over die vervagende grens tussen vitaal en niet-vitaal en wat we daaraan moeten doen (hallo MKB). Maar geeft dan pas aanleiding tot beleidsaanpassingen? De aangepaste digitaliseringsagenda haalt ook het CSBN aan, maar dan die van 2019, die dus gaat over data van 2018.

Dit is allemaal te langzaam. De jaarlijkse PDCA cyclus werkt niet voor een gedigitaliseerde maatschappij (want dat zijn we allang) en al helemaal niet voor security. Als je al PDCA volgens het boekje wilt toepassen, doe dat dan op zijn minst per half jaar maar liever nog per kwartaal. Je zult zien dat er elke keer wel weer iets significant is veranderd. Vervolgens heb je een organisatie nodig die wendbaar is en op kwartaalbasis kan meebewegen met nieuwe ontwikkelingen.

Ik zou graag een regering zien die op deze manier digitalisering begrijpt. En het bestuurlijk echt anders durft aan te pakken. En dan ook nog beseft dat digitalisering niet een losstaand fenomeen dat om een geisoleerde andere aanpak vraagt. Maar dat de hele maatschappij leunt op digitaal en dat de gehele inrichting van governance daarop moet worden aangepast. Een regering die rapporteert over de werking van een proces en de keuzes die gemaakt zijn om budgetten daarbinnen op de juiste plekken te alloceren.

Zodat we als Nederland echt in-control zijn.

Blogs

Honeytokens using Azure Keyvaults

Rik van Duijn - 15 okt 2020
In 2017 Wesley and I gave a presentation at SHA2017 about honey/pot/tokens. We actually planned on building a fully fledged platform. But never came further then the POC phase of that project. This week we got a product demo from the guys at Thinkst, i’ve always loved this way of thinking: let the attacker come […] Lees verder

Zolder.App Blog 2 - Probleem & Oplossing

Zolder B.V. - 08 okt 2020
Het is best een goed idee om voordat je begint met het bouwen van een product of dienst, te weten welk probleem je ermee gaat oplossen. Voor Zolder.App: we lossen het probleem dat MKB-ers slecht beveiligd zijn op door enterprise-niveau security voor hen toegankelijk te maken. In feite zijn er een aantal problemen die we […] Lees verder

Risk of exposed home automation services

Wesley Neelen - 24 sep 2020
At home, I am automating many things for fun. Currently I am using Home Assistant, an incredibly powerful piece of software for automating your home. Regularly I am combining the home automation experiences with security. Home automation is often related to physical things such as changing lights, moving curtains, opening door locks or turning the […] Lees verder

Zoldersessions Studio Setup

Zolder B.V. - 27 aug 2020
Here is the kitlist which we end up with to record our Zoldersessions 🙂 Audio Input 4x Rode Procaster microphone 4x Triton Audio FetHead Microphone PreAmp 4x YellowTec m!ka Mic Boom Focusrite Scarlett 18i8 3rd gen Audio Output 4x Shure SRH840 Headphone ART HeadAmp 4 headphone amplifier Video Input 2x Sony Handycam main cameras Logitech […] Lees verder

Zolder.App blog 1 - het idee

Erik Remmelzwaal - 27 aug 2020
Op Zolder bouwen wij aan een mobiele app die MKB’ers op een baanbrekende manier moet helpen digitaal weerbaar te zijn. We verwachten in het vierde kwartaal van 2020 de app te kunnen lanceren. In deze blogreeks neem ik je mee in de ontwikkeling van Zolder.App. Eigenlijk was er niet 1 idee, maar is Zolder.App het […] Lees verder

Hacking the traffic light of the future

Wesley Neelen - 06 aug 2020
Nowadays we are connecting everything we can think of to the internet. Usually to make our lives easier or more comfortable. Some of the new upcoming innovations are related to making our traffic smart with the goal to improve safety, comfort and the traffic flow. We dived into this technology to analyze the inner workings and identify potential security risks. Lees verder

Detect lateral movement with Azure Sentinel

Wesley Neelen - 01 jul 2020
Lately we have been setting up a the production network for our Zolder.App service. The network consists of multiple segments separated by a firewall. As an addition we wanted to add monitoring features into the network. If an attacker is in our network, we would like to get a notification. Lees verder

CSBN 2020

Erik Remmelzwaal - 01 jul 2020
Het jaarlijks CSBN is weer beschikbaar. Het Cybersecurity Beeld Nederland, opgemaakt door onze overheid in de hoedanigheid van de NCTV. Aan afkortingen geen gebrek. Dat maakt het gelijk ook heel taaie kost: ingewikkeld om te doorgronden. Je gaat haast denken dat het ook de bedoeling is dat we er niet teveel aandacht aan besteden. Of […] Lees verder

Detecting BEC fraud using Azure Sentinel

Rik van Duijn - 17 jun 2020
Business Email Compromise (BEC) Fraud inflicts the most damage of all types of cybercrime, according to the FBI. How to detect such attacks using Azure Sentinel? Rik shares some actual possibilities. Lees verder

Security-by-design. Zo makkelijk is dat niet

Wesley Neelen - 16 jun 2020
Wesley beschrijft de complexiteit bij het bouwen van een netwerk infrastructuur: kies je voor veiligheid of werkbaarheid? Of is er een optimale mix? Lees verder

Phishing aftercare

Rik van Duijn - 26 mei 2020
This blog is part of our Office 365 attack & defense series. We also maintain a Github page where we share our Office 365 tools and queries. We often get sent phishing emails by family and friends. Not to phish us but because we ask family and friends to forward them to us. Sometimes they […] Lees verder

Inside a phishing panel

Wesley Neelen - 20 mei 2020
Dutch and Belgium citizens are receiving phishing attacks every day. But how does that exactly work? Lees verder

DBIR 2020

Erik Remmelzwaal - 19 mei 2020
We hadden het eerder al over de moeilijkheid om een beeld te vormen van digitale dreigingen. Er is eigenlijk geen partij die hier een goed beeld van kan vormen. Maar als er 1 rapport is dat al jaren goede inzichten biedt gebaseerd op data uit heel veel gezaghebbende bronnen, dan is het DBIR. Het Verizon […] Lees verder

Wat zou er mis kunnen gaan?

Erik Remmelzwaal - 17 mei 2020
Waarom worden bedrijven slachtoffer van virussen die losgeld vragen? Of online afpersing? Of fraude met betalingen? Het antwoord: door gebrekkig leiderschap. Lees verder

Office 365 - Exchange rules

Rik van Duijn - 13 mei 2020
This blog is part of our Office 365 attack & defense series. We also maintain a Github page where we share our Office 365 tools and queries. Exchange rules can be useful in managing the emails we receive on a daily basis. For example, it allows users to automatically respond or move specific emails to […] Lees verder

Office 365 - malicious applications

Wesley Neelen - 05 mei 2020
Wesley dives into the App Registrations feature of Microsoft Azure Active Directory. Finds ways to abuse it through delegate & application permissions and shares ideas howto protect from such abuse. Lees verder

Security 4.0

Erik Remmelzwaal - 30 apr 2020
A vision of the digital future, the role of security and how it should adapt to be able to fulfill that role. Lees verder

Applied Security Research; more than just a pay-off

Rik van Duijn - 28 apr 2020
Rik beschrijft wat Applied Security Research voor hem betekent. En hoe we als Zolder die pay-off in praktijk willen brengen. Lees verder

Windows terminal profile fun

Rik van Duijn - 24 apr 2020
Rik plays around with the preview version of Windows Terminal to find manipulation options. Lees verder

Building a Zolder logo

Wesley Neelen - 22 apr 2020
Wesley writes about his most recent IoT project: building a Zolder logo with WS2812B ledstrips behind it, to give it some cool effects. Lees verder