applied security research

Privacyverklaring Attic® (NL)

Switch Language: English


Privacyverklaring

Date: April 2021, Version 1.0

1. Inleiding

Attic® is een portaal waarmee u toegang krijgt tot actuele security informatie, eventuele problemen in uw eigen digitale voorzieningen kunt verhelpen en de hulp van experts kunt inschakelen. Omdat de behoefte aan dit soort mogelijkheden op elk moment, tijdstip en locatie kan ontstaan, is Attic® gebouwd als applicatie voor mobiele apparaten. Attic® kan gekoppeld worden aan uw IT voorzieningen in de cloud, die wij daarna geautomatiseerd zullen monitoren op beveiligingszaken. Instellingen van applicaties worden op veiligheid getoetst en alarmen over potentieel misbruik worden via de app aan u gepresenteerd.

Attic® verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Zolder B.V. is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

3. Wie is de functionaris gegevensbescherming of privacy officer?

Zolder B.V. heeft geen functionaris gegevensbescherming en/of privacy officer in dienst. Stuur een mail naar [email protected] bij vragen en/of opmerkingen over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zorgen dat dan je vraag zo snel mogelijk wordt beantwoord.

4. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor Attic®?

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Factuuradres
 • Gebruikersnaam
 • IP-adres

5. Voor welke doelen gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen:

Het beheren van ons klantenbestand

Zolder B.V. verwerkt contactgegevens (voor- en achternaam contactpersoon, bedrijfsnaam, e-mailadres) van (potentiele) klanten voor het bijhouden en analyseren van het gebruik van Attic®.

De reguliere bedrijfsvoering

Zolder B.V. verwerkt contact-, betalings- en communicatiegegevens van klanten voor de eigen reguliere bedrijfsvoering. Wij sturen facturen, voeren een boekhouding en wij bewaren correspondentie met klanten op onze e-mailserver en in online werkmappen.

Het versturen van nieuwsbrieven

Zolder B.V. verstuurt nieuwsbrieven aan de gebruikers van Attic®  in de vorm van notificaties voor nieuwe updates en release notes van de applicatie.

De dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Attic®

Klanten maken vooraf een account aan om gebruik te maken van de applicatie. Attic® is erop gericht de gebruikers tijdig te signaleren over de incidenten die zich mogelijk voordoen. Naar aanleiding hiervan zal Zolder B.V. het incident afhandelen en/of aanvullend onderzoek verrichten.

Data-analyse

Zolder B.V. analyseert de gegevens van klanten om nieuwe trends in informatiebeveiliging of incidenten te spotten.

6. Op basis van welke grondslagen gebruiken we jouw gegevens?

6.1 Uitvoering van een overeenkomst

Zolder B.V. gebruikt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van een gebruiksovereenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem door het aanmaken van een gebruikersaccount, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.

6.2 Gerechtvaardigd belang

Zolder B.V. heeft een eigen gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de klanten te analyseren voor het spotten van nieuwe trends. De klant heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor dit doeleinde.

7. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Attic® maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.

8. Delen we gegevens met andere partijen?

Zolder B.V. zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

9. Worden je gegevens buiten de EU gebracht?

Zolder B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Voor de opslag van gegevens gebruiken wij datacenters in Finland en Duitsland. Deze datacenters zijn volledig in eigen beheer van Zolder B.V. Externen hebben geen toegang tot onze eigen datacenters.

10. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Zolder B.V. een strikt beleid als het hier om gaat. We nemen onder meer de volgende maatregelen:

– Autorisatiebeleid

– Encryptie

– Bewaartermijnen

– Monitoring op verdacht gedrag

11. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen. Deze afweging baseren wij op het soort persoonsgegevens, het product of dienst waarvoor wij het gegeven hebben verkregen, en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn.

De gegevens die jij aan ons verstrekt om gebruik te maken van Attic® worden bijvoorbeeld 3 maanden na einde van de dienstverlening door ons verwijderd.

12. Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Zolder B.V. vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Via [email protected] kun je gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier kunnen een aantal uitzonderingen op van toepassing zijn, zoals ons plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwering aan te vragen; 
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van jou hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar uw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd recht van bezwaar.

Kom je er niet uit of wil je graag extra informatie over het inroepen van jouw rechten dan kun je mailen naar [email protected].

13. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens Zolder B.V. vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat jij als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Blogs

Detecting MFASweep using Azure Sentinel

Zolder B.V. - 01 nov 2021
Many companies are using cloud services such as Microsoft 365 for email, file sharing and communicating. If an attacker gains access to valid credentials that allows them to authenticate to the account, all information within the account is usually instantly accessible. Therefor, implementing multi factor authentication is one of the most important steps while securing […] Lees verder

Public SharePoint sites - the new open shares

Wesley Neelen - 16 sep 2021
During one of our engagements we were investigating a Microsoft 365 environment. My colleague Rik discovered that many SharePoint sites were publicly available within the organization. We were surprised by the amount sites that were wide open this way. A lot of sensitive information was located on those sites, for example PII-information and passwords for […] Lees verder

Decrypt passwords from Xerox Workcentre config backups

Rik van Duijn - 29 aug 2021
During a recent engagement we encountered Xerox WorkCentre printers using default credentials (admin:1111). Usually it’s just another finding, but this time we noticed the printer had SMB and e-mail credentials configured. For LDAP we usually point the printer to our own IP and get access to the plaintext creds that way. But in the case […] Lees verder

Office 365 audit logging

Rik van Duijn - 19 aug 2021
It’s important to enable audit logging for o365 even if you are not monitoring them actively. Atleast if you get hacked there’s logging to investigate :). The audit log is not always enabled by default, it seems to rely on license levels. However there are some important things to take into consideration. You can enable […] Lees verder

Ransomware, nationale crisis?

Erik Remmelzwaal - 04 aug 2021
Als er 1 digitale dreiging is die veel in het nieuws komt, dan is het ransomware. Er wordt zelfs gesproken van een nationale crisis. Lees verder

Mijlpalen en hoe het gaat

Zolder B.V. - 02 jul 2021
Vandaag gebeurden er op Zolder toch een paar dingen die blogwaardig zijn. Dus prima aanleiding om nog maar eens de laptop open te klappen en te vertellen hoe het gaat. Nieuwe collega’s Het is 1 juli 2021 en we zijn ruim een jaartje onderweg als Zolder. De belangrijkste stap die we vandaag zetten, is dat […] Lees verder

Zolder wordt hoofdsponsor HCZ

Zolder B.V. - 01 jul 2021
Vandaag is bekend geworden dat Zolder de nieuwe hoofdsponsor is van HCZ – Hockeyclub Zevenbergen. De komende drie seizoenen zal het logo van Zolder daarom voorop de shirts van alle HCZ leden prijken. We zijn heel erg trots op deze nieuwe stap voor ons jonge bedrijf, en hopen zo de relatie met onze regio te […] Lees verder

Breda Robotics

Erik Remmelzwaal - 10 mei 2021
Zolder BV is toegetreden tot het netwerk van Breda Robotics. Deze vereniging brengt organisaties bij elkaar die actief zijn rondom robotisering in de regio West-Brabant. Voor Zolder geeft Breda Robotics de mogelijkheid om samen te werken met de robotiseringsindustrie. Te begrijpen hoe die sector precies werk en op welke vlakken cybersecurity kennis kan worden ingezet […] Lees verder

27% .nl domeinen slecht beschermd tegen spoofing

Erik Remmelzwaal - 29 apr 2021
TLDR: We scanden de DNS records van 1,6 miljoen .nl domeinen en vonden uit: 9% is rechtstreeks gekoppeld aan Microsoft 365, daarmee is Microsoft veruit de grootste Google is nr2 en heeft 4% van de domeinen aan zich verbonden, nagenoeg gelijk aan een aantal andere spelers. Van alle mail-enabled domeinen heeft 27% geen SPF record […] Lees verder

Zolder biedt MKB betaalbare en eenvoudige security-app

Zolder B.V. - 12 apr 2021
“Attic voorkomt dat security een luchtbel wordt” Security is bij mkb-bedrijven vaak het ondergeschoven kindje. Ze hebben er de mensen en het budget niet voor. Dat maakt deze doelgroep een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Voor de vier doorgewinterde cybersecurity-experts van start-up Zolder reden om Attic te introduceren. Deze eenvoudige, goedkope en toekomstbestendige app maakt mkb’ers […] Lees verder

Nieuwe Themesong voor Zoldersessions

Erik Remmelzwaal - 13 mrt 2021
Ik vond het tijd worden voor een nieuw liedje voor onze Zoldersessions. Tot nu toe hadden we er een rechtenvrij liedje onder staan, namelijk EVA_失望した, maar wilden toch iets meer 'eigens'. Daar schakelden we Bjørgen van Essen voor in met dit eindresultaat. Dit is hoe dat tot stand kwam. Lees verder

Zolder.App Open Beta

Zolder B.V. - 02 feb 2021
We launched the final beta release to the Google and Apple appstores. Any business running on Microsoft 365 is more than welcome to join. As a beta-tester you will receive a free subscription to the Zolder.App Premium Plan for the remainder of the beta phase, which is scheduled to run through April 30th 2021. Zolder.App […] Lees verder

GGD data is topje van ijsberg

Erik Remmelzwaal - 26 jan 2021
Maandag kwam RTL Nieuws, na onderzoek van Daniël Verlaan, naar buiten met het nieuws dat gestolen data van de GGD online wordt verhandeld door criminelen. Het gaat om data die onderdeel uitmaakt van het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert als onderdeel van de bestrijding van Corona/COVID-19. De data bevat gevoelige persoonsgegevens en criminelen […] Lees verder

#CES2021 - We Are Ready!

Erik Remmelzwaal - 06 jan 2021
We are very excited to be part of the #CES2021NL mission! Meet us at CES (Januari 11-14) in our online booth 10609 and see how we solve global challenges with NLTech. Erik Remmelzwaal, Co-Founder & CEO Yes I indeed think we are ready for CES. At this virtual event we will showcase Zolder.App. I am […] Lees verder

Zolder.App Blog 3 - Feedback

Erik Remmelzwaal - 27 nov 2020
Bij het ontwikkelen van een nieuwe dienst, zeker als dit Software-as-a-Service betreft, is feedback vanuit (potentiële) afnemers cruciaal. In het geval van Zolder.App is de doelgroep het MKB. We zijn al gelijk na lancering van het merk Zolder gestart met het vinden van MKB-ers die als tester wilden helpen. Oproep 19-apr-2020 Dit leidde tot best […] Lees verder

Azure App Consent Policies

Rik van Duijn - 11 nov 2020
OAuth consent phishing has been on the rise for a while now. Unsurprisingly, Microsoft has gradually introduced measures to protect from this type of attack. Latest: Risk-Based Step-Up Consent. Lees verder

Honeytokens using Azure Keyvaults

Rik van Duijn - 15 okt 2020
In 2017 Wesley and I gave a presentation at SHA2017 about honey/pot/tokens. We actually planned on building a fully fledged platform. But never came further then the POC phase of that project. This week we got a product demo from the guys at Thinkst, i’ve always loved this way of thinking: let the attacker come […] Lees verder

Zolder.App Blog 2 - Probleem & Oplossing

Zolder B.V. - 08 okt 2020
Het is best een goed idee om voordat je begint met het bouwen van een product of dienst, te weten welk probleem je ermee gaat oplossen. Voor Zolder.App: we lossen het probleem dat MKB-ers slecht beveiligd zijn op door enterprise-niveau security voor hen toegankelijk te maken. In feite zijn er een aantal problemen die we […] Lees verder

Risk of exposed home automation services

Wesley Neelen - 24 sep 2020
At home, I am automating many things for fun. Currently I am using Home Assistant, an incredibly powerful piece of software for automating your home. Regularly I am combining the home automation experiences with security. Home automation is often related to physical things such as changing lights, moving curtains, opening door locks or turning the […] Lees verder

Zoldersessions Studio Setup

Zolder B.V. - 27 aug 2020
Here is the kitlist which we end up with to record our Zoldersessions 🙂 Audio Input 4x Rode Procaster microphone 4x Triton Audio FetHead Microphone PreAmp 4x YellowTec m!ka Mic Boom Focusrite Scarlett 18i8 3rd gen Audio Output 4x Shure SRH840 Headphone ART HeadAmp 4 headphone amplifier Video Input 2x Sony Handycam main cameras Logitech […] Lees verder